หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์วัดทองใน

วัดทองใน อ่อนนุช 25 ขอเจริญพรเชิญท่านพุทธศาสนิกชน
ร่วมสวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ ต้อนรับปีใหม่วิถีไทย
ในวันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป
ในงานมี อาหาร น้ำ กาแฟ เลี้ยงตลอดคืน
 
 
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานประเพณี วันลอยกระทง
ใน วันศุกร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
ทางวัดมีกระทง จำหน่าย รายได้เพื่อสมทบทุน สร้างเตาเมรุ
 
เรียนเชิญร่วมทำบุญ
สัปดาห์มาฆบูชา
วันสำคัญทางพระศาสนา
วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
09.00 น.ทำวัตรสวดมนต์
10.00 น.สมาทานศีลอุโบสถ ฟังพระเทศนา(วันสำคัญทางพระศาสนา)
11.00 น.ถวายภัตตาหารเพล
16.00 น.ทำวัตรสวดมนต์เย็น
17.00 น.พระสงฆ์ลงอุโบสถฟังพระปาติโมกข์
20.00 น.ร่วมเวียนเทียนพุทธบูชา
วันเสาร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
04.00 น.ทำวัตรสวดมนต์
06.00 น.ลาศีลอุโบสถ
วัดทองใน หลวงพ่อเพชร ขอเชิญร่วม งานบุญใหญ่แห่งปี
บุญทอดกฐินสามัคคี ประจำ พุทธศักราช ๒๕๖๓
กำหนดการ
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระสงฆ์วัดทองในสวดเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตั้งองค์กฐิน ที่หน้าปากซอยอ่อนนุช ๒๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมแห่องค์กฐิน
เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่วมฟังเทศน์อนิสงค์การทอดกฐิน
เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมถวายผ้ากฐิน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารเพลแก่ภิกษุวัดทองใน
เวลา ๑๒.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
รายได้ทั้งหมดสมบททุนเพื่อบูรณะเมรุ วัดทองใน
พุทธศาสนาชิก ท่านใดประสงค์ เป็นเจ้าภาพผ้ากฐิน ไตรละ ๘๐๐บาท. หรือ
ประสงค์เปิดโรงทาน สามารถแจ้งได้ที่
02-311-1628 วัดทองใน
062-862-6491 พระมหาพัฒนา วฒฺฑนธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
084-878-8901 พระพงษ์ยุทธ ฐานวโร ( ผู้ประสานงาน )
 
วัดทองใน (หลวงพ่อเพชร) ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ (พระเวสสันดรชาดก)
ในวันออกพรรษา วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
และขอเชิญ ร่วมตักบาตรอาหาร เนื่องในวันเทโวโรหณะ
วันเสาร์ ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
 
 
 
 
 #วันแม่
กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่ปีที่แล้ว
วัดทองใน ร่วมกับโรงเรียนวัดทองใน ชุมชนทองเจ้าพัฒนา
ชุมชนวัดทองใน และประชาชนทุกหมู่เหล่า
ร่วมถวายความจงรักภักดี เทิดพระเกียรติ เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนารถ พระบรมชนนีพันปีหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยั่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์ วัดทองใน
 
 
 
 
วัดทองใน ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และ เข้าพรรษา
ร่วมกิจกรรม 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
- ร่วมถือศีลอุโบสถ (ศีล 8)
- ฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
- หล่อเทียนพรรษา
- ปิดทองหลวงพ่อโสธร (จำลอง)
- ถวายเทียน(หลอดไฟ) จำนำพรรษา
- ถวายภัตตาหารเพลแก่ภิกษุวัดทองใน 11 รูป
- ร่วมแห่เทียน รอบอุโบสถ และถวายแก่ภิกษุผู้อยู่จำพรรษา
ในเวลา 19.30 น. ร่วมเวียนเทียน (ครั้งสุดท้ายของปี 63)
ติดต่อสอบถามได้ที่
02-311-1628 , 062-862-6491 , 084-878-8901
 
 
วัดทองใน (หลวงพ่อเพชร) ขอเจริญพร
ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน ร่วม
สวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ ต้อนรับปีใหม่วิถีไทย ปี ๒๕๖๒
ณ ศาลาการเปรียญวัดทองใน
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
ในงาน มีอาหาร และ น้ำ ฟรีตลอดงาน
รวมทั้ง มีจับฉลากของขวัญ และในวันที่
๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ขอเชิญร่วม ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปีใหม่
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
062-862-6491
084-878-8901
02-311-1628
 
Facebook วัดทองใน
www.wattongnai.com

วัดทองใน ขอเชิญ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี (รายได้สร้างเมรุวัดทองใน)
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ (แรม ๑๔ ค่ำเดือน ๑๑)
กำหนดการ
วันเสาร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์วัดทองใน เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน
วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ น. ร่วมแห่องค์กฐิน
เวลา ๐๙.๓๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา อานิสงส์การทอดกฐิน
เวลา ๑๐.๐๐ น. ประธานกล่าวนำถวายผ้ากฐิน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๐๐ น. ร่วมรับประธานอาหาร
ประทานร่วมดำเนินงาน
คุณสุทัศน์ คุณภรณี พรหมพันธ์ , คุณกนกนาฎ รังษีเทียนชัย , คุณบุญเกิด ปานรักษ์ 

คุณอภิชาติ ลาวิลาส คุณจริยา ตันสงวน , คุณพ่อทองเลื่อน คุณแม่อำไพ นาคสุวรรค์

ครอบครัวชัดไพบูลย์ , คุณสำเนียง เกิดมงคล

  ดูประวัติความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติ

 

 

 

 

                                                                                      (((คลิก)))


 

 

รายงานความคืบหน้า คลิก

 

 

รายนามผู้บริจาค  สร้างกุฏิสงฆ์ สำหรับถวายเจ้าอาวาสวัดทองใน    
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล จำนวน  
1 คุณพรนภา  วิญญรัตน์                                              100,000  
2 คุณสุทัศน์  พรหมพันธ์                                              100,000  
3 คุณจงจิตต์  พรหมประพันธ์ และครอบครัว                                              100,000  
4 ผ้าป่า คอนโด 77 อ่อนนุช 17                                                60,000  
5 คุณกนกนาฎ  รังษีเทียนไชย                                                50,000  
6 คุณสุรพงษ์  กิจเจริญ                                                48,000  
7 บ้านเลขที่ 160 ซอย 19 ม.ปัญญา                                                40,000  
8 ครอบครัว ภักดีอาภรณ์                                                20,000  
9 คุณคมสัน  ภักดีอาภรณ์ และครอบครัว                                                20,000  
10 ร้านติ๋ม  ครอบครัวเรืองพุฒิศักดิ์                                                12,000  
11 คุณนิตยา  เวชโช                                                10,000  
12 คุณนำ  ตันธุวนิตย์ , คุณนภาศรี  ตันธุวนิตย์                                                10,000  
13 หจก.พี.พี. อินเตอร์เนชั่นเนล เทรดดิ้ง                                                10,000  
14 คุณรังสิมา  รังษีเทียนไชย                                                10,000  
15 คุณอำไพ คุณวัฒนา  นาคสุวรรณ์                                                10,000  
16 คุณขนิษฐา  ทวีผล                                                10,000  
17 คุณบุษกร  พสวงศ์                                                   8,000  
18 คุณสุกิจ  ตันธุวนิตย์                                                   8,000  
19 คุณสมจิตร วรรณวิสูตร                                                   5,660  
20 คุณสมจิตร  วรรณวิสูตร                                                   5,000  
21 คุณถาวร คุณอำไพ  อุษณาจิตต์ และครอบครัว                                                   5,000  
22 คุณอนุรักษ์  จุตพรเทียนชัย และครอบครัว                                                   5,000  
23 คุณกิมติ๊ด แซ่กัง คุณเกียวย่อง คุณสมทรง แซ่ซิ้ม                                                   5,000  
24 คุณบุญมา  แซ่แต้                                                   5,000  
25 บริษัท เนชั่นไวด์ จำกัด                                                   5,000  
26 ร้านติ๋ม (ต้นผ้าป่า)                                                   4,910  
27 คุณณัฐกานต์  ศิริจรรยา                                                   4,500  
28 ลูกค้าร้านติ๋ม  หมู่บ้านปัญญา                                                   4,450  
29 คุณอรุณ คุณอำนวย คุณวนิดา คุณธนภัทร  ธรรมจินดานนท์                                                   3,940  
30 คุณเกศนี  เลิศวศิน และคุณจุลวัชร  ยศสุนทรากุล                                                   3,000  
31 คุณณัฐวุฒิ  ภักดีอาภรณ์ และครอบครัว                                                   2,700  
32 คุณสมคิด  แซ่โค้ว และครอบครัว , คุณสมบัติ  ฤกษ์รักษา และลูกๆ                                                   2,500  
33 คุณธันยนันท์  โชคอุดมธนาศักดิ์                                                   2,000  
34 คุณกิมเฮง  จาริพิบูล , คุณเซี่ยมหงษ์  แซ่ลี้ , พ.ต.อ.ทองสุข  อินทรพรหม                                                   2,000  
35 ครอบครัว สำราญ  เพ็งแจ่ม                                                   2,000  
36 ครอบครัว นุชแก้ว                                                   2,000  
37 คุณมะลิ  ศรีธรรม                                                   2,000  
38 บริษัท พิชญ์พิศาล  จำกัด                                                   1,500  
39 คุณดรุณี  สุมิตร                                                   1,000  
40 คุณวิชวรณ์  สมิตานนท์ และครอบครัว                                                   1,000  
41 คุณธานินทร์  แสวงทอง และครอบครัว                                                   1,000  
42 คุณพะเยาว์  ผ่องใส และครอบครัว                                                   1,000  
43 พระณัฐสัญญ์ กตคุโณ                                                   1,000  
44 คุณจัณยา  เชาว์เสาวภา                                                   1,000  
45 คุณบุญชู  ผ่องงามจิต และครอบครัว                                                   1,000  
46 คุณส่งศรี  ชุณหพิมล และ คุณจัณยา  เชาว์เสาวภา                                                   1,000  
47 คุณอัจฉราวดี คุณอนทัพย์ คุณอรุณศรี  สิงหาพันธุ์ คุณอัจชา  แซ่โง้ว                                                   1,000  
48 พระวีรวิชญ์  เรืองพุฒิศักดิ์                                                   1,000  
49 คุณมนตรี  คุณธนพร คุณเวสสภู  แซ่ลี้ คุณสุพัตรา  ฉายสว่าง                                                   1,000  
50 คุณปารณีย์  คูสุวรรณ                                                   1,000  
51 คุณบุญสม  ศรีธรรม                                                   1,000  
52 คุณสง่า  ธรรมจินดานนท์                                                   1,000  
53 อุทิศให้คุณไพโรจน์  ศาสติยานนท์                                                      800  
54 คุณสิงหนาท นางรัชนีกร  ทินกร ณ อยุธยา ร.ต.ต.จิตต์เกษม  จันทร์รัต                                                      500  
55 คุณสมศักดิ์  สุริยฉายวงศ์                                                      500  
56 คุณกฤตภาส  ธวัชเกียรติ                                                      500  
57 ร.ต.ต.จิตต์เกษม  จันทร์รัต                                                      500  
58 คุณสุเมธี  ศรีมุตรตา                                                      200  
59 ป้ากุหลาบ                                                      100  
60 คุณตั้งม่วย  แซ่ลิ้ม                                                      100  
61 คุณธนวัฒน์  สองเมือง                                                      100  
62 บริษัท ทิโก้ แอคคิวเรท จำกัด  กระเบื้องหลังคา , ท่อ ฯลฯ   
63 คุณสุนทรี  นพรัตน์  ไม่ระบุจำนวนเงิน   
64 คุณสนอง  สวยพริ้ง , คุณณหทัย  บุญยัง , คุณสาวิณี  สวยพริ้ง  ไม่ระบุจำนวนเงิน   
65 คุณรุ่งทิวา ขำจิตร  ไม่ระบุจำนวนเงิน   
66 คุณอรรถพล คุณศศิธร คุณมสุตา คุณอธิกานต์ โอฬารักโยธิน  ไม่ระบุจำนวนเงิน   
67 คุณประนต  เถื่อนสุข  ปูน 1 ตัน อิฐ 800 ก้อน   
68 ครอบครัวศักดิ์ศรีดีเลิศ  ประตูอลูมิเนียมบานใหญ่   
69 คุณตุ๋ย  ประตูบานไม้สัก   
70 ป้าหนู  บานหน้าต่าง 2 บาน   
71 คุณแบะ  บานหน้าต่าง 2 บาน   
72 คุณมงคล  เจริญศาสตร์  บานหน้าต่าง 1 บาน   
73 คุณวาสนา  เผือกโฉลง  ช่องแสง 1 บาน   
74 คุณพุฒ  เผือกโฉลง  ช่องแสง 1 บาน   
75 คุณสมศรี  พรกิตติปัญญา  บานหน้าต่าง 1 บาน   
76 คุณประนอม  เผือกโฉลง  บานหน้าต่าง 1 บาน   
77 คุณทัศนีย์  ดีพรม                                                      200  
78 คุณวรรณภา  ศรีสุข                                                      200  
79 คุณปุย คุณสมรัก  วงษาสาร                                                      200  
80 คุณบัวผัน  เสน่ห์พูด                                                      100  
81 คุณเสงี่ยม  แก้วประธานพร                                                      100  
82 คุณหลั่นปอง ศุกร์ศรีฤกษ์ และครอบครัว                                                      200  
83 คุณสง่า บุปผาสวรรค์                                                   1,000  
84 คุณทองดี  เณรเรือง                                                      200  
85 คุณนรินทร์  คุณอัมพรรณ ฉิมอ่อง                                                      500  
86 คุณปราณี  พอจิตเอื้อสุข และเพื่อน                                                      200  
87 คุณสุเทพ  ธีรวงศ์กาญจาค และครอบครัว                                                   1,000  
88 คุณธัญจิรา  เพ็งแจ่ม                                                   1,000  
89 คุณชาติชาย เวียงด้าน และครอบครัว                                                      200  
90 คุณชาติ  เพ็งแจ่ม                                                       500  
91 ครอบครัวทิพย์ทิชากร                                                   1,100  
92 คุณพยุงศักดิ์ คุณจุฑามาศ คุณจุฑาทิพย์ งามขำ คุณอุบล อารีชาติ                                                   1,000  
93 คุณทองขาว  อิ้มเหล้า และครอบครัว                                                      200  
94 คุณบัวเพ็ญ  คล่องบ่อ                                                      200  
95 ครอบครัวป้อมงาม                                                   1,800  
96 คุณประจินต์  ภู่แก้ว และครอบครัว                                                      200  
97 คุณปุณณาสา  สินธุวานนท์                                                      200  
98 คุณกมลรัตน์  โทนหงษา                                                      200  
99 คุณประเสริฐ  คุณคูณ  แสวงศรี                                                      200  
100      

 

100 คุณสุภา  จันสกุลวิบูลย์  ไม่ระบุจำนวนเงิน 
101 คุณนิตยา  ศิลากิจ และ ครอบครัว                                                            5,000
102 คุณพ่ออารีย์  วัจนะประภาศักดิ์ , แม่หวาน  แซ่โง้ว , น้องบุญเสถียน  โชติพิบูลย์ทรัพย์  ไม่ระบุจำนวนเงิน 
103 นางสมพงษ์  บุญกว้าง และครอบครัว                                                            1,000
104 คุณจัไร  สุมิตร                                                               500
105 นางสุภาวัลล์  วีระพงษ์ และครอบครัว                                                            5,000
106 ตระกูล บริบูรณ์  ไม่ระบุจำนวนเงิน 
107 คุณโยธิน  อัชทวีวรรณ , คุณจิราภรณ์  มูลเลอร์                                                          10,000
108 คุณวิวัฒน์  หล่อจีระชุณห์กุล                                                         20,000
109 คุณวรศักดิ์  คุณสุพัตรา  กรกิตติชัย และครอบครัว                                                         20,000
110 หมู่บ้านปัญญา อ่อนนุช 17                                                         20,000

 

 

Visitors: 81,192