คลิป วีดีโอ กิจกรรม

คลิปทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕


 

หลังจากทำบุญตักบาตร เสร็จแล้วพระครูดิลกโชติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดทองใน ได้ประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่พุทธศาสนิกชนทุกคน พระสงฆ์ทำการสวดชยันโต และให้พร 

 

 

 

คลิปงานสวดภาณยักษ์ใหญ่วัดทองใน (งานประจำปี)เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕คลิปงานอุปสมบท (คุณโยมทั้งหลาย ร่วมกันแห่นาคเข้าอุโบสถวัดทองใน)

 

 


คลิปงานวันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ ร่วมถวายเพลพระสงฆ์ ถวายผ้าอาบน้ำฝน รดน้ำพระสงฆ์ ฯลฯ 

 

 


คลิปทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวัน พ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

 

Visitors: 110,935