สถานที่สำคัญภายในวัด

 

 

พระอุโบสถ

 

 

วิหารหลวงพ่อเพชร

 

 

ศาลปู่โสม

 

 

หอระฆัง

 

 

ศาลาหนูประสิทธิ์

 

 

ศาลาการเปรียญ 2 ชั้น

 

 

ท่าเรือริมน้ำ

 

Visitors: 110,935