เพลงธรรมะ บทสวดมนต์ประกอบดนตรีเพราะๆ

เพลงพาหุง (แปล)

 

เพลงชินนะบัญชร (แปล)

 

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

 

สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มีดนตรีประกอบ
 

 

บทสวดชัยชนะน้อย(นะโมเม)

 

เพลงบารมี ๓๐ ทัศน์

 

บทสวดมนต์ทิเบ

Visitors: 109,836