ดูแลรักษาเตาอบอย่างเหมาะสม

โดย: F [IP: 196.244.192.xxx]
เมื่อ: 2023-05-17 13:12:21
เช่นเดียวกับรถยนต์ หากเตาอบไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ภัยพิบัติสามารถโจมตีได้ จ้างมืออาชีพปีละครั้งเพื่อตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าทุกอย่างทำงานได้ตามปกติ ต่อไปนี้เป็นสัญญาณเตือนที่ควรระวัง: ประตูเตาอบปิดไม่ถูกต้อง เตาอบไฟฟ้า บานพับประตูไม่เข้าที่เท่าที่ควร ประตูหลังงอ หรืออาหารไม่สุกเท่าที่ควร หากคุณสังเกตเห็นปัญหาใดๆ เหล่านี้ ให้ติดต่อช่างเทคนิค พวกเขาควรจะสามารถซ่อมแซมเตาอบของคุณเพื่อให้เครื่องใช้ของคุณทำงานได้ตามที่ควร

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,074