โครงสร้างเป็นเรื่องสมมุติ

โดย: 999 [IP: 2.56.253.xxx]
เมื่อ: 2023-05-18 15:14:07
โครงสร้างเป็นเรื่องสมมุติ มีอยู่เป็นแนวคิดแต่ไม่ใช่ตัวตนที่จับต้องได้ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างบางอย่างกลายเป็นสิ่งที่คุ้นเคยและฝังแน่นในการใช้งานทั่วไปจนคนส่วนใหญ่ถือว่ารายการ ก่อสร้าง ของพวกเขาการดำรงอยู่. ตัวอย่างเช่น อาจสันนิษฐานได้ว่าสามารถแสดงแรงโน้มถ่วงได้โดยการทิ้งวัตถุลงบนพื้น อย่างไรก็ตาม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,074