คำนี้เป็นลักษณะทั่วไปจากดาดฟ้าของเรือ

โดย: 111 [IP: 85.202.81.xxx]
เมื่อ: 2023-05-18 15:30:27
คำนี้เป็นลักษณะทั่วไปจากดาดฟ้าของเรือ ดาดฟ้าสถาปัตยกรรมที่มีระดับอาจมีไว้สำหรับใช้งานโดยผู้คน คอนกรีต เช่น สิ่งที่ในสหราชอาณาจักรมักเรียกว่าชานบ้าน "ดาดฟ้า" หมายถึงชั้นเรียบของวัสดุก่อสร้างซึ่งชั้นที่ทนต่อสภาพอากาศไม่ได้ติดอยู่กับหลังคา เป็นที่รู้จักกันในชื่อ "ดาดฟ้า" และอาจเป็นระดับ (สำหรับหลังคา "แบน") หรือลาดเอียงก็ได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 108,265