ไม้เนื้ออ่อนที่ใช้ทำพื้นระเบียงเป็นไม้จากป่าเจริญเติบโตเก่า

โดย: 111 [IP: 178.132.104.xxx]
เมื่อ: 2023-05-18 15:32:58
ในอดีต ไม้เนื้ออ่อนที่ใช้ทำพื้นระเบียงเป็นไม้จากป่าเจริญเติบโตเก่า ซึ่งรวมถึงแอตแลนติกไวท์ซีดาร์ เรดวูดและเวสเทิร์นเรดซีดาร์ คอนกรีต (เรดซี ดาร์) แอตแลนติกซิตี สร้าง ทางเดินเลียบชายฝั่งแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา เดิมสร้างจากต้นแอตแลนติกไวท์ซีดาร์ ในไม่ช้า การตัดไม้เชิงพาณิชย์ของต้นไม้ต้นนี้และการถางพงซีดาร์ในนิวเจอร์ซีย์ทำให้ความพร้อมของพื้นระเบียงลดลง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,760