ของเหล็ก ไม้ พลาสติก และอะลูมิเนียมรวมกัน

โดย: 666 [IP: 165.231.177.xxx]
เมื่อ: 2023-05-18 15:43:38
ของเหล็ก ไม้ พลาสติก และอะลูมิเนียมรวมกัน คอนกรีต [ ต้องการอ้างอิง ]ทั่วโลก อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของตลาดคอนกรีต คาดว่าจะมีรายได้เกิน 600 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2568การใช้งานอย่างแพร่หลายนี้ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม . โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการผลิตซีเมนต์ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,628