เวลานี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คอนกรีตสามารถหล่อในรูปแบบต่างๆ

โดย: 666 [IP: 185.65.50.xxx]
เมื่อ: 2023-05-18 15:45:30
เวลานี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คอนกรีตสามารถหล่อในรูปแบบต่างๆ ได้เท่านั้น แต่ยังมีกระบวนการขึ้นรูปเครื่องมือที่หลากหลายอีกด้วย คอนกรีต กระบวนการไฮเดรชันเป็นแบบคายความร้อนซึ่งหมายความว่าอุณหภูมิแวดล้อมมีบทบาทสำคัญในระยะเวลาที่คอนกรีตจะเซ็ตตัว บ่อยครั้งที่สารเติมแต่ง (เช่นปอซโซลานหรือสารลดน้ำพิเศษ )

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,624