อะไรคือความแตกต่างระหว่างการทำความสะอาด การฆ่าเชื้อ และการฆ่าเชื้อ?

โดย: 666 [IP: 31.187.78.xxx]
เมื่อ: 2023-05-18 16:15:04
คำศัพท์ทั้งสามนี้มักใช้แทนกันได้เพื่ออ้างถึงกระบวนการทำความสะอาดพื้นผิวและกำจัดจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย ทำความสะอาด อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้อ้างถึงสิ่งที่แตกต่างกันเล็กน้อย และเป็นประโยชน์สำหรับคุณที่จะตระหนักถึงสิ่งนี้หากคุณดำเนินการทำความสะอาดอย่างจริงจัง
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,627