เพื่อให้ได้ความสะอาดที่เหมาะสม

โดย: 666 [IP: 45.82.33.xxx]
เมื่อ: 2023-05-18 16:16:57
เพื่อให้ได้ความสะอาดที่เหมาะสม จำเป็นต้องมีขั้นตอนถัดไป เนื่องจากการทำความสะอาดเพียงอย่างเดียวไม่ได้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์บนพื้นผิว การฆ่า เชื้อหมายถึงกระบวนการลดจุลินทรีย์บนพื้นผิวให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ซึ่งกำหนดโดยมาตรฐานสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพื้นผิวที่อาจสัมผัสกับอาหาร ทำความสะอาด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการกลืนกิน
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,392