เครื่องซักผ้า

โดย: Amazuki [IP: 213.169.148.xxx]
เมื่อ: 2023-05-18 16:23:28
กระบวนการขึ้นรูปและขึ้นรูปอาจแบ่งออกได้เป็นสองประเภทกว้างๆ ได้แก่ กระบวนการที่ดำเนินการกับวัสดุในสถานะของเหลว และกระบวนการที่ดำเนินการกับวัสดุในสภาพของแข็งหรือพลาสติก กระบวนการแปรรูปวัสดุในรูปของเหลวเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นการหล่อเมื่อเกี่ยวข้องกับโลหะ แก้ว เครื่องซักผ้า และเซรามิก เรียกว่าการขึ้นรูปเมื่อนำไปใช้กับพลาสติกและวัสดุอโลหะอื่นๆ กระบวนการหล่อและการขึ้นรูปส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสี่ขั้นตอนหลัก: (1) การสร้างรูปแบบที่ถูกต้องของชิ้นส่วน (2) การสร้างแม่พิมพ์จากรูปแบบ (3) การใส่ของเหลวลงในแม่พิมพ์ และ (4) การถอดส่วนที่แข็งออกจาก แม่พิมพ์ บางครั้งจำเป็นต้องมีการดำเนินการขั้นสุดท้าย


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,760