แม้ว่าประเด็นที่สำคัญที่สุดของข่าวจะเกิดขึ้น

โดย: 999 [IP: 185.153.176.xxx]
เมื่อ: 2023-05-19 13:14:44
แม้ว่าประเด็นที่สำคัญที่สุดของข่าวจะเกิดขึ้นในอดีตนานแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ในการทำข่าว ข่าว กระบวนการต่อเนื่องจะต้องมี "หมุด" บางอย่าง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งยึดมันไว้กับช่วงเวลาปัจจุบันในทำนองเดียวกัน ข่าวมักจะกล่าวถึงแง่มุมของความเป็นจริงซึ่งดูผิดปกติ เบี่ยงเบน หรือผิดไปจากปกติ ดังนั้น คำพูดที่โด่งดังที่ว่า "คนโดนหมากัด" ไม่ใช่ข่าว แต่เป็น "คนโดนหมากัด"

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,760