ระบาดวิทยา

โดย: 666 [IP: 157.97.134.xxx]
เมื่อ: 2023-05-19 15:57:17
ในสหรัฐอเมริกาการได้รับ "วิตามิน" ทุกสูตรเกินขนาด (ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์วิตามินรวม/แร่ธาตุ) มีรายงานโดยบุคคล 62,562 คนในปี 2547 โดยเกือบ 80% ของการสัมผัสเหล่านี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี hypervitaminosis ส่งผลให้อายุ 53 ปี " ผลลัพธ์ที่คุกคามชีวิตอย่างมากและเสียชีวิต 3 ราย (2 รายจากวิตามินดีและอี 1 รายจากวิตามินรวมที่มีธาตุเหล็ก) อาจเทียบได้กับจำนวน 19,250 คนที่เสียชีวิตจากพิษทุกชนิดโดยไม่ได้ตั้งใจในสหรัฐอเมริกาในปีเดียวกัน (2547)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,627