ความนับถือตนเองสามารถมีอิทธิพล

โดย: PaPa [IP: 37.46.115.xxx]
เมื่อ: 2023-05-20 00:52:21
ความนับถือตนเองสามารถมีอิทธิพลต่อชีวิตได้หลายวิธี ตั้งแต่ความสำเร็จด้านวิชาการและวิชาชีพ ไปจนถึงความสัมพันธ์และสุขภาพจิต อย่างไรก็ตาม ความนับถือตนเองไม่ใช่ลักษณะที่เปลี่ยนรูปไม่ได้ ความสำเร็จหรือความพ่ายแพ้ทั้งส่วนบุคคลและในอาชีพสามารถกระตุ้นความรู้สึกมีค่าในตนเองที่ผันผวนได้ ความนับถือตนเองต่ำเกิดจากอะไร พัฒนาเด็ก ความรู้สึกว่าตนเองมีค่าสูงหรือต่ำมักเริ่มขึ้นในวัยเด็ก ชีวิตครอบครัวที่เต็มไปด้วยการไม่ยอมรับสามารถติดตามคน ๆ หนึ่งไปสู่ชีวิตผู้ใหญ่ได้ ความนับถือตนเองต่ำอาจกลายเป็นปัญหาได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ไม่ดีหรือสถานที่ทำงานที่ไม่ปกติ ในทำนองเดียวกัน ความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขก็สามารถเปลี่ยนแปลงคุณค่าในตนเองของบุคคลได้เช่นกัน คุณจะเพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองได้อย่างไร? ไม่มีใครมีค่าน้อยกว่าคนถัดไปและไม่มีใครถือว่าสำคัญกว่า การทราบรายละเอียดนี้เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นและมีความนับถือตนเองที่ดีจะช่วยขจัดความกลัวที่จะมีค่าน้อยกว่าคนอื่น

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,076