การศึกษาพบว่าผู้เข้าร่วมที่อดอาหารเป็นช่วงๆ

โดย: บ่าวไข่เจียว [IP: 45.128.199.xxx]
เมื่อ: 2023-05-20 12:10:59
การศึกษาพบว่าผู้เข้าร่วมที่อดอาหารเป็นช่วงๆ ไม่มีการตอบสนองต้านการอักเสบที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกับการลดน้ำหนักในรูปแบบอื่นๆ การศึกษายังแสดงให้เห็นว่ามีความไวของอินซูลินที่ดีขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่ใช่ระดับ 'ที่มีนัยสำคัญทางคลินิก' อดอาหารเป็นระยะ  ศาสตราจารย์ฟอนทานากล่าวว่าประโยชน์ต่อสุขภาพของการอดอาหารเป็นช่วงๆ นั้นอ้างอิงจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,759