อย่างไรก็ตาม สำหรับหลาย ๆ คนในกลุ่มตัวอย่างการศึกษา

โดย: พี่ไข่นุ้ย [IP: 185.192.16.xxx]
เมื่อ: 2023-05-20 13:09:57
อย่างไรก็ตาม สำหรับหลาย ๆ คนในกลุ่มตัวอย่างการศึกษา การสูญเสีย "ความสำคัญทางคลินิก" 5% ของน้ำหนักตัวไม่ได้กำจัดปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด ผลลัพธ์แสดงให้เห็น อาหารลดน้ำหนัก  ในความเป็นจริง คะแนนรวมเฉลี่ยของปัจจัยเสี่ยงแปดประการสำหรับโรคหัวใจนั้นเท่ากันทั่วทั้งประชากรที่ทำการศึกษา โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักที่รายงาน ขึ้นหรือลง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 109,359