กล้าเลือกสีกระเบื้องสีของกระเบื้องในห้องน้ำ

โดย: 666 [IP: 185.225.235.xxx]
เมื่อ: 2023-05-20 13:14:23
กล้าเลือกสีกระเบื้องสีของกระเบื้องในห้องน้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการมองเห็นและการตกแต่งห้องนี้ พยายามผสมผสานสีของกระเบื้องบนผนังและกระเบื้องบนพื้น ไม่จำเป็นต้องเป็นสีเดียวกัน ห้องน้ำ บางครั้งความเปรียบต่างก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ไม่ว่าในกรณีใด เราปกป้องความเข้าใจในภาพรวมทั้งหมด การเลือกคอนกรีต สี พื้นผิว ผิวมันหรือผิวด้านจะส่งผลต่อความสว่างและสภาพพื้นที่อย่างชัดเจน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,626