ลูกสาวของฟรอยด์

โดย: 111 [IP: 85.190.229.xxx]
เมื่อ: 2023-05-20 13:25:52
ลูกสาวของฟรอยด์ จัดการกับพัฒนาการเด็กเป็นส่วนใหญ่จากมุมมองของการวิเคราะห์ทางจิตวิเคราะห์ วัยเด็ก บางทีอิทธิพลโดยตรงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจิตวิทยาเด็กยุคใหม่ก็คือฌอง เพียเจต์แห่งสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยการสังเกตโดยตรงและการมีปฏิสัมพันธ์ เพียเจต์ได้พัฒนาทฤษฎีการได้มาซึ่งความเข้าใจในเด็ก เขาบรรยายถึงขั้นตอนต่างๆ ของการเรียนรู้ในวัยเด็กและลักษณะการรับรู้ของเด็กเกี่ยวกับตนเองและโลกในแต่ละขั้นตอนของการเรียนรู้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 108,265