แม้จะมีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงเหล่านี้

โดย: 999 [IP: 194.150.167.xxx]
เมื่อ: 2023-05-20 13:39:03
แม้จะมีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงเหล่านี้ แต่เราเชื่อว่าจะไม่สายเกินไปที่สหรัฐอเมริกาจะส่งเสริมสิทธิเด็กและสวัสดิภาพของเด็กทั้งในและต่างประเทศ การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาลู่ทางในการบูรณาการหลักการของ CRC ในทุกภาคส่วนของเรา สำหรับเด็ก รวมถึงการดูแลสุขภาพ การสาธารณสุข การย้ายถิ่นฐาน สวัสดิการเด็ก ความยุติธรรมของเด็กและเยาวชน การเรียนรู้ก่อนวัย การศึกษา แรงงาน และการวางแผนครอบครัว สิ่งสำคัญประการหนึ่งเหนือสิ่งอื่นใด: การสร้างหน่วยงานระดับสูงที่อุทิศตนเพื่อเด็ก
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 108,266