แต่ความผิดปกติทางการเรียนรู้สุขภาพจิต

โดย: 111 [IP: 159.48.55.xxx]
เมื่อ: 2023-05-20 13:48:25
แต่ความผิดปกติทางการเรียนรู้สุขภาพจิต หรือสุขภาพร่างกายสามารถส่งผลกระทบต่อเด็กทุกวัย" ชาฟีร์กล่าว ลูกของคุณ "หากปัญหาด้านพฤติกรรมหรือการเรียนเป็นเรื่องใหม่ สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ รวมถึงปัญหาที่บ้าน เหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ หรือเรื่องที่ทำให้ไม่พอใจที่เกิดขึ้นกับครูหรือนักเรียนคนอื่น"

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,759