การใช้ผลลัพธ์ ที่ เหมาะสม

โดย: เป๊๊ยก [IP: 98.159.226.xxx]
เมื่อ: 2023-05-20 16:38:12
ขั้นตอนต่อไปคือการใช้ผลลัพธ์ ที่ เหมาะสม และเมื่อคุณใช้ผลที่ตามมา ให้พยายามแยกการโกหกและพฤติกรรมที่นำไปสู่สิ่งนั้นออกจากกัน ตัวอย่างเช่น หากลูกของคุณวาดรูปบนกำแพงแล้วโกหก การอบรมเด็ก คุณอาจได้รับผลที่ตามมาสำหรับแต่ละสิ่งเหล่านี้ แต่ถ้าลูกของคุณโกหกเพื่อปกปิดความผิดพลาด เช่น ทำเครื่องดื่มหก คุณอาจตัดสินใจใช้ผลที่ตามมาสำหรับการโกหกแล้วร่วมกันทำความสะอาด

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 109,361