การละกิ เลสด้วยความรู้ทัน

โดย: สายสืบนิสัยศาสตร์ (muisun) [IP: 182.232.42.xxx]
เมื่อ: 2023-05-21 14:28:06
การละกิ เลสด้วยความรู้ทัน

รู้ ทันจะชอบดับๆ ก็ละความโลภได้ขณะนั้น รู้ทันจะชังดับๆก็ละความโกรธ ได้ในขณะนั้น รู้ทันจะเฉยดับๆก็ละความหลงได้ในขณะนั้นจึงจะเรียกว่าละกิเลสได้ด้วยการรู้การเห็น เป็นวิปัสนาละกิเลสได้ด้วยรู้ ทันทุกอย่างตรง ปัจจุบันด้วยความขยันใส่ใจระลึกรู้ใจ ตั้งมั่นรู้ทัน จะคิดดับทุกลมหาย.ใจเข้า ดับออกดับ เพื่อถึงการตรัสรู้ด้วยตนเองโดยไม่ได้ถามใคร จะได้พ้นทุกข์แบบเห็นได้ด้วยปัญญา ต้องขยันฝึกรู้ทันไว้ตลอด เวลาจึงจะได้แต่ถ้าจะให้ได้ไวหลายล้านเท่า ต้องเอาแชร์ แด่เพื่อนร่วมโลกให้ได้พ้นทุกข์โศกไปด้วยกัน สาธุใจดี

มีเมตตาพากันสุข

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,760