เขาอ้างถึงบทบัญญัติที่รวมอยู่ในร่างกฎหมาย

โดย: กก [IP: 173.244.55.xxx]
เมื่อ: 2023-05-22 12:25:49
เขาอ้างถึงบทบัญญัติที่รวมอยู่ในร่างกฎหมายการระดมทุนของรถโดยสาร ซึ่ง Bidenบิวพรีนอร์ฟีน ลงนามในกฎหมายในเดือนธันวาคม ยกเลิกข้อกำหนดที่ผู้ให้บริการทางการแพทย์จะได้รับการยกเว้นเป็นพิเศษในการสั่งยาบูพรีนอร์ฟีน ซึ่งเป็นยาแก้ปวดที่ช่วยลดความอยากยากลุ่มฝิ่นและอาการถอนยา

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 109,835