ตัวทำละลายที่ใช้ในกระบวนการผลิตเป็นอันตรายหรือเป็นพิษ

โดย: บ่าวไข่เจียว [IP: 173.244.55.xxx]
เมื่อ: 2023-05-22 12:46:34
ตัวทำละลายที่ใช้ในกระบวนการผลิตเป็นอันตรายหรือเป็นพิษ แนปทาและปิโตรเลียมอีเทอร์มีจุดเดือดตั้งแต่ 30°C ถึง 200°C ตัวทำละลายเหล่านี้เป็นอันตรายและติดไฟได้ แคนนาบิไดออล และตัวทำละลายบางชนิด เช่น เฮกเซนและเบนซิน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,394