พืชกระท่อมเคยถูกใช้ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดย: บาว [IP: 173.239.196.xxx]
เมื่อ: 2023-05-22 14:17:40
พืชกระท่อมเคยถูกใช้ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเพิ่งได้รับความนิยมทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีฤทธิ์กระตุ้นและคล้ายฝิ่น กระท่่อม พืชชนิดนี้มีเภสัชวิทยาที่ซับซ้อนและอาจทำให้เกิดผลเสียได้เมื่อใช้มากเกินไป

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,627