THC กระตุ้นตัวรับ CB1 ภายในสมอง

โดย: หลวงไข่ [IP: 185.192.71.xxx]
เมื่อ: 2023-05-22 14:34:37
THC กระตุ้นตัวรับ CB1 ภายในสมอง แคนนาบิไดออล ทำให้เกิดความรู้สึกสบาย แต่ CBD เป็นตัวต่อต้านที่ตัวรับ CB1 ซึ่งหมายความว่าจะไม่กระตุ้นการใช้กัญชาที่ 'สูง' ที่เกี่ยวข้องกันโดยทั่วไป และสามารถต่อต้านการกระตุ้น CB1 หลังจากได้รับสาร THC

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,074