หล็กอาจแสดงความกังวลหากแบคทีเรียที่เป็นอันตรายเข้าไปในบ่อน้ำ

โดย: บ่าวไข่เจียว [IP: 173.244.55.xxx]
เมื่อ: 2023-05-23 12:01:29
หล็กอาจแสดงความกังวลหากแบคทีเรียที่เป็นอันตรายเข้าไปในบ่อน้ำ สิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายบางชนิดต้องการธาตุเหล็กในการเจริญเติบโต ธาตุเหล็ก  หากมีธาตุเหล็กในน้ำ การกำจัดแบคทีเรียที่เป็นอันตรายอาจทำได้ยากขึ้น

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,759