ตัวเร่งปฏิกิริยาโมลิบดีนัมซัลไฟด์

โดย: บ่าวไข่เจียว [IP: 173.244.55.xxx]
เมื่อ: 2023-05-23 12:09:51
ตัวเร่งปฏิกิริยาโมลิบดีนัมซัลไฟด์ ทองแดงจะทำงานเหมือนสารกึ่งตัวนำ/ชุมทางโลหะ ทำให้โฟตอนสามารถขับอิเล็กตรอนออกไปได้ น้ำทิ้ง  จากนั้นอิเล็กตรอนที่เป็นอิสระจะทำปฏิกิริยากับน้ำโดยรอบ ทำให้เกิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และอนุมูลไฮดรอกซิล ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบออกซิเจนที่ทำลายล้างทางชีวภาพมากที่สุด สารเคมีที่เกิดขึ้นใหม่จะฆ่าแบคทีเรียอย่างรวดเร็วโดยทำลายเยื่อหุ้มเซลล์อย่างรุนแรง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,626