วางแผนสำหรับการเติบโตเชิงกลยุทธ์

โดย: บ่าวไข่เจียว [IP: 173.244.55.xxx]
เมื่อ: 2023-05-23 12:22:45
วางแผนสำหรับการเติบโตเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาของเมืองผ่านการวางแผนพื้นฐานร่วมกับชุมชน ผังเมือง  การพัฒนานโยบายการใช้ที่ดินและกฎระเบียบการแบ่งเขตที่บังคับใช้ทั่วเมือง กลยุทธ์เงินทุน 10 ปีของเมือง DCP ส่งเสริมการผลิตที่อยู่อาศัยและความสามารถในการจ่าย ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการประสานงานการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและบริการ และสนับสนุนชุมชนที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนทั่วทั้งห้าเมืองเพื่อนครนิวยอร์กที่เท่าเทียมกันมากขึ้น

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,074