หน่วยงานจัดเก็บขยะของ Hertfordshire

โดย: โถ [IP: 45.154.138.xxx]
เมื่อ: 2023-05-23 15:01:21
หน่วยงานจัดเก็บขยะของ Hertfordshire ทั้ง 10 แห่งมีระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอังกฤษ - โดยเฉลี่ยน้อยกว่า 73 กก. โดยรวม ปริมาณที่ส่งไปใช้ซ้ำรีไซเคิลการรีไซเคิล หรือการทำปุ๋ยหมักนั้นสูงกว่าตัวเลขทางตะวันออกของอังกฤษที่ 46% และสูงกว่าตัวเลขเฉลี่ยของประเทศที่ 42.5% 10% ข้อมูลยังแสดงให้เห็นปริมาณขยะเทศบาลที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบโดย Hertfordshire เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 15.7% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทางตะวันออกของอังกฤษ แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอังกฤษที่ 8.1%

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,394