แยกดีร้ายถูกผิดดีชั่วกันไม่เป็น

โดย: สายสืบนิสัยศาสตร์ (muisun) [IP: 49.230.204.xxx]
เมื่อ: 2023-05-23 15:23:05
แยกดีร้ายถูกผิดดีชั่วกันไม่เป็น

เพราะขาดปัญญาที่จะรู้ ทันทุกอย่าง อยากได้ดี กับไปส ร้างแต่เหตุร้ายด้วยความรู้ไม่ทันหลงยึดบ้าโง่อวดชั่วอย่างไม่รู้สึกตัว ว่าสร้างเหตุร้ายก็ได้ร้าย สร้างเหตุดีก็ได้ดี สร้างเหตุผิดก็ได้ผิดสร้างเหตุถูกก็ได้ถูก อย่างพระพุทธเจ้าสอนว่าธรรมอันใดย่อมเกิดแต่เหตุ ทรงสอนให้รู้ทันเหตุนั้นและรู้ทันเหตุดับนั้น จะพูดจะทำจะคิดต้องประกอบกับปัญญาระลึกรู้ ัทันด้วยสติจึงจะได้ดีทุกอย่าง ต้องขยันฝึกจึงจะได้ต้องการได้ล้านล้านเท่าต้องเอาแชร์ ให้เพื่อนร่วมโลกได้เข้าใจเข้าถึงและเข้า ทำได้เห็นผล สาธุ ใส่ใจสังเกตเป็นปัญญาวิปัสนา

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,395