นิพพานเป็นสุข อย่างยิ่ง

โดย: สายสืบนิสัยศาสตร์ (muisun) [IP: 49.230.204.xxx]
เมื่อ: 2023-05-23 15:24:21
นิพพานเป็นสุข อย่างยิ่ง

เพราะดับสังขาร การปรุงแต่ง ด้วยการรู้ทันจะพูดจะทำจะคิดดับ ก็จะดับเหตุปรุงแต่ง ทุกอย่างขณะจิตปัจจุบัน ให้พ้นทุกข์ ด้วยความเข้าใจเข้าทำเข้าถึงหมดความสงสัย หยุดปรุงแต่งดับสังขารในพริบตา รู้ทันด้วยญาณ ปัญญาวิปัสนารู้ทันเหคุ เกิดเหตุดับทุกอย่าง รู้ทันกิเลสที่ละและที่เหลือได้ ไม่หลงคิดยึดความว่างวางเฉยว่าเป็นการหลุดพ้นหมดกิเลส เพราะได้ฝึกสติระลึกรู้ทันได้ทุกอย่าง แบบมารจะหลอกให้หลงยึดบ้าโง่อวดชั่วอีกต่อไ ปไม่ ได้ปลอดมารขัดขวางชนะขาด ด้วยความรู้ทันจะคิดดับการปรุงแต่งด้วยการรู้การเห็นอย่าง ที่พระ พุทธเจ้าสอนไว้ ต้องทำจึงจะได้ต้องการเพิ่มล้านล้านเท่าต้องเอาแชร์ให้ชาวโลกพ้นทุกข์โศกโรคภัยที่หลากหลาย สาธุใจดีมีน้ำใจให้แต่สุขตลอดกาลนาน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 108,265