การขายพืชกระท่อมให้กับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

โดย: พี่ไข่จง [IP: 185.205.186.xxx]
เมื่อ: 2023-05-23 16:10:33
การขายพืชกระท่อมให้กับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เช่นเดียวกับสตรีมีครรภ์และให้นมบุตรถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ผู้ใดจำหน่ายใบกระท่อมและผลิตภัณฑ์แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ กระท่อม หรือมารดาที่ให้นมบุตร มีโทษปรับสูงสุด 30,000 บาท

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 108,265