การล่มสลายของเครื่องปฏิกรณ์

โดย: บ่าวไข่เจียว [IP: 45.130.202.xxx]
เมื่อ: 2023-05-24 12:18:34
การล่มสลายของเครื่องปฏิกรณ์ที่โรงงานหรือไฟไหม้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วสามารถส่งสารกัมมันตภาพรังสีจำนวนมากขึ้นไปในอากาศ พลังงานนิวเคลียร์  ซึ่งอาจแพร่กระจายไปทั่วพื้นที่ขนาดใหญ่ของยุโรป

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 109,835