ผู้ที่ใช้พืชกระท่อมเพื่อการผ่อนคลาย

โดย: บ่าวไข่เจียว [IP: 45.132.226.xxx]
เมื่อ: 2023-05-24 12:50:59
ผู้ที่ใช้พืชกระท่อมเพื่อการผ่อนคลายรายงานว่าเนื่องจากเป็นพืชเป็นหลักจึงเป็นธรรมชาติและปลอดภัย อย่างไรก็ตาม กระท่อม  ปริมาณของสารออกฤทธิ์ในพืชกระท่อมอาจแตกต่างกันมาก ทำให้ยากที่จะวัดผลของปริมาณที่กำหนด ขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ในพืชและสุขภาพของผู้ใช้ การใช้กระท่อมอาจเป็นอันตรายมาก ไม่สามารถให้คะแนนการอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับประโยชน์ของพืชกระท่อมได้เนื่องจากขาดหลักฐานที่เชื่อถือได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 101,485