กระตุ้นและลดความเหนื่อยล้า

โดย: บ่าวไข่เจียว [IP: 45.86.201.xxx]
เมื่อ: 2023-05-24 12:54:56
ใบสดของพืชกระท่อมเท่านั้นที่จะเคี้ยวเพื่อให้ได้ผลกระตุ้นและลดความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักของชาวประมง ชาวนา ระงับความอยาก  หรือผู้ใช้แรงงาน นอกจากนี้ พืชกระท่อมยังใช้รักษาอาการผิดปกติจากการใช้สารเสพติด โดยเฉพาะการเลิกฝิ่น ไม่ค่อยมีการใช้ใบแห้งเพื่อเตรียมยาต้มน้ำหรือสูบบุหรี่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,392