ปริมาณกระท่อมเพียงเล็กน้อยไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

โดย: พี่ไข่นุ้ย [IP: 82.118.30.xxx]
เมื่อ: 2023-05-24 13:09:12
ปริมาณกระท่อมเพียงเล็กน้อยไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ในขณะที่ปริมาณที่มากขึ้นอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ ผลกระทบ  กระสับกระส่าย ชัก อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว หรือฤทธิ์คล้ายยากล่อมประสาท/ฝิ่นเกิดขึ้นระหว่างการให้ยาเกินขนาดแบบเฉียบพลัน มีการรายงานอาการชักใน 9% ของเคสที่ศูนย์พิษวิทยาของสหรัฐอเมริกา และ 16-18% ของเคสที่ศูนย์พิษในประเทศไทย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,760