ปักกิ่ง , 23 ส.ค. 2565 /พีอาร์นิวส์ไวร์/

โดย: บาว [IP: 45.67.97.xxx]
เมื่อ: 2023-05-24 14:02:01
ปักกิ่ง , 23 ส.ค. 2565 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ -- คณะกรรมการรางวัลวิทยาศาสตร์แห่งอนาคตประกาศผลผู้ชนะประจำปี 2565 ในวันที่ 21 สิงหาคม Prof. Wenhui Li จาก National Institute of Biological Sciences กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ; Tsinghua Institute of Multidisciplinary Biomedical Research ได้รับรางวัล Future Science Prize สาขาชีววิทยาศาสตร์จากการค้นพบตัวรับไวรัสตับอักเสบบีและดีรางวัลโซเดียม เทาโรโคเลต โคทรานสปอร์ตพอลิเปปไทด์ (NTCP) การค้นพบนี้เอื้อต่อการพัฒนาวิธีรักษาไวรัสตับอักเสบบีและดี

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,935