การใช้กระท่อมยังเกี่ยวข้องกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

โดย: พี่ไข่จง [IP: 173.239.196.xxx]
เมื่อ: 2023-05-24 15:55:40
การใช้กระท่อมยังเกี่ยวข้องกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะของกระเป๋าหน้าท้องแบบ monomorphic หรือ polymorphic หัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดปกติอาจเกิดจากผลกระทบของ kratom กระท่อม ในช่วงเวลา QTc นอกจากนี้ยังมีรายงานการเสียชีวิตจำนวนมากเนื่องจากความแออัดของปอดซึ่งเป็นผลมาจากการกดการหายใจหลังจากการกลืนกินของ mitragynine ที่มีความเข้มข้นสูง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,074