กระท่อมกระตุ้นอารมณ์

โดย: บาว [IP: 212.30.33.xxx]
เมื่อ: 2023-05-24 16:20:37
พืชกระท่อมอาจมีผลทำให้อารมณ์ดีขึ้น รายงานบางฉบับแนะนำว่ากระท่อมอาจเป็นวิธีการรักษาผู้ติดฝิ่นอย่างได้ผล กระท่อม บางคนใช้เพื่อช่วยบรรเทาอาการถอนมอร์ฟีนและเอทานอล

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,628