พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า

โดย: สายสืบนิสัยศาสตร์ (muisun) [IP: 182.232.162.xxx]
เมื่อ: 2023-05-25 09:21:19
พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า

ทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัย ไม่มีใครเชื่อ เพราะอยากร้ายจัด ด้วยความริษยารุนแรงที่ทำโลกให้ฉิบหาย ในเมื่อใส่ร้ายจัดก็ได้รับผลร้ายอย่างรุนแรง ตามเหตุการกระทำไม่ฟรีไม่ตกหล่นไม่เสมอภาค ทำร้ายมากใส่ร้ายก็ลงโทษมากทำดีน้อยก็ได้ดีน้อยไปตามเหตุและปัจจัย ต้องรู้ทันจะคิดดับจะสังเกต พิสูจน์ได้ดี ถ้าจะให้ได้ดีล้านล้านเท่าต้องเอาแชร์เผื่อแผ่แก่ชาวโลกให้ หายทุกข์สาธุถ้ารู้ทันมันหายโง่


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,760