มนุษยชาติมีความตื่นตัวในอวกาศ

โดย: บ่าวไข่เจียว [IP: 173.244.55.xxx]
เมื่อ: 2023-05-25 12:15:42
มนุษยชาติมีความตื่นตัวในอวกาศ และแม้ว่าจำนวนผู้ที่จะเยี่ยมชมอวกาศด้วยตัวเองจะมีจำนวนน้อย แต่ทั้งโลกก็ได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการสำรวจอวกาศ จากระบบโทรคมนาคมที่ทันสมัยของเราไปจนถึงคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ไปจนถึงเซลล์แสงอาทิตย์ ยานอวกาศ  นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดความท้าทายในการสำรวจระบบสุริยะของเรามีผลกระทบที่จับต้องได้ต่อโลกเช่นกัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,759