เกรดจะพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดย: พี่ไข่นุ้ย [IP: 185.51.134.xxx]
เมื่อ: 2023-05-25 12:28:19
เกรดจะพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประสบการณ์ของแต่ละคน NASA อธิบาย นักบินอวกาศที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถทำเงินได้มากถึง 150,063 ดอลลาร์ต่อปีตามอัตราในปี 2560 เว้นแต่พวกเขาจะผ่านการเกณฑ์ทหาร อวกาศนานาชาติ  สมาชิกประจำการจะได้รับค่าจ้างตามอัตราทหาร ซึ่งแตกต่างกันไปตามยศและประสบการณ์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 109,361