สมองของเด็กเต็มไปด้วยจินตนาการ

โดย: พี่ไข่นุ้ย [IP: 173.239.196.xxx]
เมื่อ: 2023-05-25 12:59:08
สมองของเด็กเต็มไปด้วยจินตนาการ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถพัฒนากิจกรรมที่จะมีส่วนร่วมกับเด็กได้ เด็กส่วนใหญ่จะตอบสนองต่อทิศทางหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งได้ง่ายขึ้นหากพวกเขามีอะไรสนุกๆ ให้ทำ ทักษะ  การสร้างสรรค์กิจกรรมด้วยการวาดภาพ ระบายสี หรืออ่านหนังสือสามารถช่วยบำบัดเด็กได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,086