ในแคลิฟอร์เนียในช่วงเก้าปีที่ผ่านม

โดย: บ่าวไข่เจียว [IP: 173.239.196.xxx]
เมื่อ: 2023-05-25 13:10:09
ในแคลิฟอร์เนียในช่วงเก้าปีที่ผ่านมา มีการเป็นพิษมากกว่า 60 รายการที่เชื่อมโยงกับแบรนด์ต่างประเทศ ไม่ติดฉลาก และ/หรือครีมทาผิวทำเองที่มีสารปรอท เมอร์คิวรัสคลอไรด์ ผิวหนัง หรือคาโลเมลในรูปแบบที่เป็นพิษน้อยกว่า

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 106,829