การลดน้ำหนักอาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ

โดย: 888 [IP: 185.203.217.xxx]
เมื่อ: 2023-05-25 14:52:00
การลดน้ำหนักอาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากการขาดสารอาหารหรือโรคประจำตัว หรือจากความพยายามอย่างตั้งใจที่จะปรับปรุงสภาพน้ำหนักเกินหรืออ้วน ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่รับรู้ การลดน้ำหนัก การลดน้ำหนักที่ "ไม่สามารถอธิบายได้" ที่ไม่ได้เกิดจากการลดปริมาณแคลอรี่ หรือ การออกกำลังกายเรียกว่าcachexiaและอาจเป็นอาการของภาวะทางการแพทย์ ที่ร้ายแรง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,760