ผลข้างเคียง

โดย: ชักทก12 [IP: 156.146.55.xxx]
เมื่อ: 2023-05-25 15:06:32
ผลข้างเคียงบางประการของการใช้พืชกระท่อม ได้แก่ ภาวะขาดน้ำ น้ำหนักลด ผิวคล้ำ และท้องผูก ปริมาณ กระท่อม ที่สูงขึ้นสามารถนำไปสู่ความเฉื่อยชาและความเหนื่อยล้า รวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะพึ่งพิงและความอดทนมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีรายงานเหตุการณ์การเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดจากการปรุง 4 × 100 ในประเทศไทย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 108,266