การให้ยา

โดย: ทรงมาก [IP: 94.137.94.xxx]
เมื่อ: 2023-05-25 15:20:28
ปริมาณกระท่อมที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุของผู้ใช้ สุขภาพ และเงื่อนไขอื่นๆ อีกหลายประการ ในขณะนี้ ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพียงพอที่จะกำหนดช่วงปริมาณที่เหมาะสมสำหรับพืช กระท่อม โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไม่จำเป็นต้องปลอดภัยเสมอไป และปริมาณการใช้ก็มีความสำคัญ อย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องบนฉลากผลิตภัณฑ์และปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอื่นๆ ก่อนใช้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 109,832